Drag, drop and local storage

Една от многото интересни задачи в курса по JavaScript е свързана с упражняването на Drag and Drop техниката , а също така и използването на Local storage за съхраняване на информация.

Примерен тест по CSS с малко JavaScript

Реших да направя един примерен тест, който би помогнал на някой колеги от Телерик Академията да се подготвят за предстоящия изпит по CSS стилизиране. Тестът включва 30 въпроса и времето за изпълнение е ограничено до 45 минути. Въпросите за сега са само върху първата лекция – “Selectors, Styles, Classes”. Всички селектори, дори и най-рядко използваните… Continue reading Примерен тест по CSS с малко JavaScript