Drag, drop and local storage

Една от многото интересни задачи в курса по JavaScript е свързана с упражняването на Drag and Drop техниката , а също така и използването на Local storage за съхраняване на информация.